Rozprávka: Šmolkovia - Stroj na počasie


Šikuľko vynájde stroj na počasie, ktorý Šmolkom umožní ovládať počasie podľa ich vôle. Nevedia sa však dohodnúť, či má pršať alebo svietiť slnko, preto sa stroj preťaží a vybuchne