Trendy: TOP 5 Celebrity, ktoré zarábajú milióny i po smrti